Nyelvi projektek

Az emelt szintű nyelvoktatáshoz kapcsolódóan diákjaink gyakran vesznek részt tehetséggondozó nyelvi versenyekben és projekt jellegű tevékenységekben. Ezekre egyrészt a tanórákon, másrészt a szakköri keretben tartott kommunikációs foglalkozásokon készülnek fel szaktanáraink segítségével. Az alábbiakban ezekből a tevékenységekből kaphatnak ízelítőt.


Mutasd be az iskolát - angol nyelvű videópályázat 2022
Országos angol nyelvű rajz- és videopályázat

Az angolkönyvek.com által meghirdetett pályázaton - mely az alsó tagozatos diákok nyelvtanulását kívánja ösztönözni - iskolánk a 3 évfolyam angol nyelvi csoportjával nevezett be. A diákok egy-egy angol ének, mondóka vagy mese kapcsán rajzokat és rövid jeleneteket készítettek, melyet a kiírás értelmében feltöltöttünk a cég facebook oldalára. A pályázaton résztvevő és az alábbiakban is megtalálható rajzok és videók az iskolai nyelvtanítás kreativitását is tükrözik.

Longman Pearson Kiadó angol nyelvi projektversenye

2009-ben a Longman Pearson kiadó olvasási versenyt hirdetett angol nyelvet tanuló diákok számára, amelyre iskolánk 6. évfolyamos emelt szintű angol csoportja is benevezett. Az első fordulót még a 2008/2009-es tanév során tartották, ami egy előre meghatározott olvasmányokra épülő feladatsor megoldásából állt. Az angol nyelvű könyvek feldolgozását tanítványaink sikeresen elvégezték, és továbbjutottak a második fordulóba. A már a 2009/2010-es tanév időszakában zajló elődöntőre a diákoknak az internetes feladatmegoldás mellett kreatív jellegű projektfeladatot is el kellett végezniük.