Ismertető az iskoláról

Dunakeszi legnagyobb múltú, első iskolája a Szent István Általános Iskola. 1897-től 120 éven át a város központi részén működött, sok családban több generáció is nevelkedett az intézményben. A hosszú évek alatt az épület elhasználódott, a megemelkedett tanulólétszám miatt férőhely problémák alakultak ki, ezért 2017-ben egy újonnan épített modern épületbe költözhetett az iskola.


1997-ben a 100 éves évfordulón vettük fel államalapító királyunk Szent István nevét. Az azóta eltelt évek alatt gazdag hagyományrendszert teremtettünk, van iskolacímerünk, iskolazászlónk, jelvényünk és jelmondatunk, ültettünk fát névadónk tiszteletére és az iskola külső falát díszíti Lengyel István művész-tanár alkotása a Szent István-Gizella páros dombormű.

Iskolánk évfolyamonként 3-4 tanulócsoporttal működik. A magasabb osztálylétszámok mellett is igyekszünk megvalósítani a személyre szóló kapcsolatépítést gyermekekkel és szülőkkel egyaránt. Emiatt hétköznapjainkra jellemző a családias hangulat, a bensőséges, személyes hangvétel, a személyiségfejlesztő pedagógia egyénre szabott alkalmazása.

Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk az idegen nyelvek emelt szintű tanulására. Valamennyi hozzánk beiratkozó tanuló már első osztályos korában találkozik az angol vagy a német nyelvvel, melyet az alapozó időszakban szakköri keretben biztosítunk. A 3. évfolyamtól minden tanuló a kötelezőnél magasabb óraszámban, csoportbontásban, egyedi tanterv alapján tanulhatja az idegen nyelvet. A felső tagozaton az emelt szintű oktatásra bejutóknak heti öt angol illetve német órát biztosítunk.

Az idegen nyelvek elsajátítását nagymértékben segíti, ha a tantárgyi órákon kívül is kamatoztatják nyelvtudásukat a diákok. Ezért évről-évre megszervezzük az angol és német kultúrkörhöz kapcsolódó programjainkat: kistérségi országismereti vetélkedő, Halloween, Laterna (Márton napi lampionos felvonulás). Az élő idegen nyelv gyakorlása érdekében tanulmányi utakat szervezünk az érdeklődő diákok számára német és angol nyelvterületre, ahol a tanulás mellett sok szép élményt is szerezhetnek a gyerekek.

Kiemelkedő eredményeink évről-évre vannak a vers- és prózamondás, a Kiselőadók fóruma, és egyéb közművelődési tárgyú vetélkedők, a képzőművészeti, az idegen nyelven megrendezett, valamint az anyanyelvi és matematikai versenyek terén is. Ezekről részletesebben az "Eredményeink" menüpont alatt olvashatnak.

A mindennapos testnevelés keretében változatos sportolási lehetőségeket biztosítunk, a fenntartó és az önkormányzat támogatásával különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg a gyerekek az egyes évfolyamokon a heti öt testnevelés óra keretében. Ezen kívül diákjaink számos szakkör keretében találhatnak érdekes elfoglaltságra a délutáni időszakban.

Nyolcadikosaink továbbtanulási esélyeit felvételi előkészítővel növeljük, melyet magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból biztosítunk. Középiskolai helytállásukat segítik továbbá a 7. év végi idegen nyelvi, valamint a 8. év végi matematika vizsgák.

Minden évben megjutalmazzuk a magyar nyelv művelése, a kultúra terén legeredményesebb nyolcadikos diákot, aki a Kenyeres Mihály díj bronzplakettjén kívül pénzjutalomban is részesül.