Emelt szintű nyelvoktatás

Iskolánk fő profilja az idegennyelv-oktatás, évtizedes múltra tekint vissza. Valamennyi hozzánk beiratkozó tanuló már első osztályos korától találkozik az angol vagy a német nyelvvel. A korai nyelvtanulás hatékonyságát élményszerű, kreatív gondolkodásra épülő nyelvi program segíti. Az első két évfolyamon a gyerekek szakkör keretében tanulhatják a nyelvet, ebben az időszakban még csak szóban, írásban nem, ezzel biztosítjuk az olvasás-írás tanulásának zavartalanságát.

A harmadik évfolyamtól már órakeretben, minden évfolyamon csoportbontásban, egyedi tanterv alapján folyik az idegen nyelv oktatása.

Az 5. évfolyamtól azok a tanulók vehetnek részt az emelt szintű, heti 5 órás angol vagy német oktatásban, akik képesek teljesíteni a magasabb követelményeket. A csoportba sorolás szabályait Pedagógiai programunk 2.11. pontja tartalmazza.

A nem emelt szinten tanulók a kötelezően előírt óraszámban tanulnak (heti 3 óra), de a csoportbontás náluk is lehetővé teszi a hatékony nyelvtanulást.

Nyelvoktatáshoz kapcsolódó programok

Az idegen nyelvek elsajátítását nagymértékben segíti, ha a tantárgyi órákon kívül is kamatoztathatják nyelvtudásukat a diákok. Ezért évről-évre megszervezzük az angol és német kultúrkörhöz kapcsolódó programjainkat (Halloween - töklámpás faragás, Laterna - Márton napi lámpás felvonulás).Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek tehetségük kibontakoztatására az idegen nyelvi országismereti vetélkedő, illetve a különböző nyelvi projektekben való részvétellel.Az élő idegen nyelv gyakorlása érdekében iskolánk tanulmányi utazást szervezünk az érdeklődő diákok számára német és angol nyelvterületre. A tanulmányi utak során a sok szép élmény mellett iskolai tanulásban, szervezett csoportos nyelvtanulásban vesznek részt a gyerekek.Óraszámok évfolyamonként

Alsó tagozaton minden tanulónak biztosítjuk a kötelezőnél magasabb óraszámot:

  • 1-2. évfolyam: heti 2 óra szakköri keretben
  • 3. évfolyam: heti 2 óra
  • 4. évfolyam: heti 3 óra

Felső tagozat normál és emelt óraszámai:

  • 5-8. évfolyam: normál: heti 3 óra, emelt: heti 5 óra