Diákegészségügy

Tájékoztatás az iskola-egészségügyi munkáról

Tisztelt Szülők!

Az iskola-egészségügyi ellátás az alapellátás részeként szolgálja gyermekük elsősorban betegségmegelőzésre irányuló egészségügyi ellátását.

Iskolaorvos: Dr. Fekete Olga
Elérhetősége: feketeolga125@gmail.com
személyesen Csütörtök reggel előzetes egyeztetés alapján.

Iskolavédőnő: Fodorné Ritzl Katalin
Elérhetőség: 0630/262-9493/37
iskolavedono.dk.sztistvan@gmail.hu
Tartózkodási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-14.00

Munkánkat az oktatási intézmény pedagógusaival, szakembereivel (pszichológus, gyógytestnevelő) valamint a helyileg illetékes Népegészségügyi Intézettel, Gyermekvédelmi Szolgálattal, gyermekorvosokkal együttműködve végezzük.

Fő tevékenységünk

ELSŐSÖK felvétele

 • Az első évfolyamra érkező tanulók iskolaegészségügyi törzslapjának elkészítése, amelyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
 • 6. éves kötelező oltás igazolása (oltási könyv, fénymásolat is lehet jól látható matricával, dátummal)
 • Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
 • (5. éves státusz). Az adatlap kitöltése kötelező és az iskola-egészségügyi dokumentáció része (15/2013. (II.26.) Fénymásolat szintén elegendő.

Szűrővizsgálatok

 • Szűrővizsgálatok végzése kötelező a tanköteles korú gyermekek számára páros évfolyamokon (2.,4.,6.,8. osztályokban).
 • A vizsgálat védőnői részét képezi: testsúly, testmagasság, vérnyomás mérés, színlátás/látás, hallás vizsgálat.
 • Orvosi vizsgálat a mozgásszervek ellenőrzéséből, pajzsmirigy tapintásos vizsgálatából, teljeskörű fizikális vizsgálatból (beleértve fiúknál nemi szervek vizsgálatát) áll.
 • Krónikus betegek nyomon követése is a munkánk részét képezi.
 • A vizsgálatok elvégzését követően az eredményekről írásos értesítőt küldünk a szülők/ gondviselők felé.

Kötelező oltások

A kötelező oltások meglétének ellenőrzése az iskola-egészségügy feladata.

Iskolai kampányoltások keretén belül kerül sor az életkorhoz (évfolyamhoz) kötött alábbi oltások beadására. A vizsgálatok és az oltások helyszíne az iskola orvosi szobája.

VI. évfolyam

 • DTaP :Diftéria (torokgyík,) Tetanus (merevgörcs) Pertussis (szamárköhögés)
 • MMR :Morbilli (kanyaró), Mumps (fültőmirigy gyulladás), Rubeola (rózsahimlő)

VII. évfolyam

 • Hepatits B elleni (fertőző májgyulladás)
 • HPV elleni önkéntesen kérhető, ingyenes oltás

Az oltásokhoz kapcsolódó tudnivalókról minden esetben előzetesen részletes tájékoztatót küldünk.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés besorolást az iskolaorvos a gyógytestnevelő tanárral együttműködve állítja össze az általuk végzett vizsgálat, illetve a beküldött szakorvosi vizsgálatok alapján.

Egészségnevelő, egészségvédelemhez kapcsolódó előadások tartása

Tisztasági vizsgálatok (fejtetvesség) végzése negyedévente illetve jelzés alapján

Balesetek ellátása

Az iskola-egészségügyi szolgálat működését az alábbi rendeletek szabályozzák:

 • 26/1997. (IX.3) NM rendelet
 • 51/1997. (XII.18.) NM rendelet
 • 18/1998. (VI.3) NM rendelet
 • 1997. évi XLVII tv.

Köszönjük az együttműködésüket!
Iskolaegészségügyi Szolgálat


Iskolafogászat: Dr Kárász Anikó

Előzetes időpontegyeztetés szükséges!

Tel.: 27/351-907


Iskolapszichológus: Lányi Judit

Kedves szülők és diákok!
Lányi Judit vagyok, a Szent István Általános Iskola iskolapszichológusa. Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon. Az évek során mediátor, coaching pszichológus és családterapeuta végzettséget is szereztem, integratív gyermekterápiás képzésem jelenleg is folyamatban van.
Harmadik éve dolgozom ebben az intézményben, jelenleg félállásban tevékenykedem, hétfőn és csütörtökön vagyok az iskolában.
A diák, a szülő és a pedagógus is fordulhat hozzám segítségért. A tanácsadási folyamat lehet egy alkalmas, vagy több alkalmas, rendszeres is (iskolai keretek között maximum 6-10 alkalommal tudok foglalkozni egy-egy tanulóval). A tanácsadási folyamat minden esetben szülőkonzultációval indul, és előfeltétele, hogy a szülő/gondviselő aláírja a beleegyező nyomtatványt.
A tanulókkal nem csak egyénileg, hanem csoportos formában is foglalkozom. Kiscsoportos formában lehetőségük van a tanulóknak önismeretük fejlesztésére, kommunikációs készségeik javítására. Osztályfőnöki felkérésre szívesen tartok szülői értekezletet, megbeszélést különböző témákból (pl. bullying, továbbtanulás).
Bármilyen kérdés esetén a judit.lanyi@gmail.com emailcímen vagyok legkönnyebben elérhető, vagy az iskola titkárságán tudnak üzenetet hagyni.


Iskolai szociális munkás: Meszlényi Zsuzsa

Az iskolai szociális munkás hétfőn 9.00-11.00 óráig tartózkodik iskolánkban.

Tel.: 27/547-770