Beiratkozási hírek

BEIRATKOZÁSI NYOMTATVÁNYOK

A beiratkozási nyomtatványok előzetes kitöltése gyorsítja a beiratkozás folyamatát, csökkenti a várakozási időt. A dokumentumok papír alapon is elérhetőek az iskola portáján azok számára, akik esetleg nem tudnak otthon nyomtatni. A dokumentumok a következő linkre kattintva letölthetők.

Letöltés


BEIRATKOZÁSI DOKUMENTUMOK

Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (nem kötelező, de az édesapa neve miatt lehetőség szerint kérjük bemutatni)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Szülői felügyeleti jog nyilatkozat
  • Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat

Csak abban az esetben jogosult a szülő egyedül a szülői felügyeleti jog nyilatkozat aláírására, ha a másik felet a bíróság kizárta a felügyeleti jog gyakorlásából. Minden egyéb esetben közösnek tekintendő a felügyeleti jog, tehát mindkét szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.