Leendő elsős beiratkozás

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük iskolás korba lépett! A szeptemberi iskolakezdés minden bizonnyal nagy változást fog hozni a gyermek és az egész család életében. Ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy az iskola sok-sok új élmény forrása lesz az elkövetkező esztendőkben. Az új ismeretek és készségek elsajátítása miatt az első tanév mindig meghatározó jelentőségű. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekek számára biztosítsuk az új helyzethez és a társas beilleszkedéshez nélkülözhetetlen nyugodt és kiegyensúlyozott környezetet.
Iskolánk Dunakeszi legnagyobb múltú tanintézménye. Csöndes, zöldövezeti környezetben található, az újonnan épült, modern, XXI. századi épületben egy gyermekszerető, jó hangulatú és jól felkészült tantestület várja az ide érkező gyermekeket. Iskolánk mindennapi életére a barátságos, családias hangulat jellemző. Pedagógiai munkánk során a magas osztálylétszámok ellenére is igyekszünk megvalósítani a személyre szabott oktatást, és a tanulók kompetenciáinak folyamatos fejlesztését.
Amennyiben érdeklődnek intézményünk iránt, az Iskolanyitogató programok keretében személyesen is megismerkedhetnek szakmai munkánkkal, melyekre szeretettel várjuk önöket!

Laczkovich Krisztina
intézményvezető

Az elsős beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata (nem kötelező, de az édesapa neve miatt lehetőség szerint kérjük bemutatni)
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Szülői felügyeleti jog nyilatkozat
Letöltés

Csak abban az esetben jogosult a szülő egyedül a beíratásra, ha a másik felet a bíróság kizárta a felügyeleti jog gyakorlásából, minden egyéb esetben közösnek tekintendő a felügyeleti jog, tehát mindkét szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot.

  • Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat
Letöltés